Zich vestigen als zelfstandige

Hoe kan iemand zich vestigen als zelfstandige in België?

U moet zich hiervoor wenden tot een ondernemingsloket of contacteer een boekhouder.

Veel boekhouders en accountants werken samen met een ondernemingsloket.

De startvoorwaarden zijn doorheen de jaren miniem geworden.

Alleen voor wie in de bouw wil werken of zich wil vestigen als vrij beroep, gelden nog beperkingen.

Alle andere kandidaat ondernemers kunnen een boekhouder of ondernemingsloket contacteren.

Bij de inschrijving ontvangt u een persoonlijk ondernemingsnummer.

Het is dit nummer dat u steeds kenbaar moet maken. Vermeld het best ook op alle bedrijfsdocumenten.

Het is ook dit nummer dat u kunt laten activeren als btw-nummer.

Dit zijn de ondernemingsloketten in België

Is er verschil tussen de ondernemingsloketten?

Het ondernemingsloket is de verplichte partner voor wie zich wil vestigen als zelfstandige. Het loket voert alle wettelijke verplichtingen uit en neemt waar nodig contact met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), die alle gegevens centraliseert en beheert.

Naast de verplichte administratieve formaliteiten, kan een ondernemingsloket extra diensten aanbieden.

In ieder geval is het zo dat alle ondernemingsloketten dezelfde basisdiensten aanbieden en dit tegen hetzelfde basistarief.

Het is de overheid die de ondernemingsloketten de verplichting oplegt tot het leveren van dezelfde diensten en het aanrekenen van hetzelfde tarief voor zij die zich vestigen als zelfstandige.

Er is m.a.w. geen enkel verschil in prijs tussen de verschillende loketten. Het verschil zit hem bijna uitsluitend in de achtergrond en de ontstaansgeschiedenis van ieder loket.

Acerta is een dienstengroep ontstaan uit de fusie van de diensten van de Boerenbond en het Verbond van Kristelijke Werkgevers. Hun sociaal verzekeringsfonds draagt dezelfde naam.

Eunomia ondernemingsloket bestaat uit 5 partners. 3 sociale verzekeringsfondsen (Attentia, Multipen en Steunt Elkander), het sociaal secretariaat SSE en de Koninklijke Unie van de Middenstand.

Formalis werd als ondernemingsloket opgericht door groep S en de Confederatie bouw. Het staat open voor alle beroepen en zowel het sociaal secretariaat als het verzekeringsfonds dragen de naam Groep S.

Partena is een dienstengroep met in haar schoot zowel een ondernemingsloket, een sociaal verzekeringsfonds, een eigen (onafhankelijk) ziekenfonds en een aantal andere diensten.

Securex herbergde het ondernemingsloket Go-start (nu gewoon Securex) en het sociaal verzekeringsfonds Securex-Integrity. Het is een internationale dienstengroep die samenwerkt met het NSZ.

Xerius is een samenwerkingsverband tussen het sociaal secretariaat SD Worx en de ondernemersorganisatie VOKA. Met in haar schoot het gelijknamig sociaal verzekeringsfonds.

Zenito werd oorspronkelijk opgericht als KMO-direct door Unizo, de dienstengroep ADMB, het sociaal secretariaat SOFIM en het sociaal verzekeringsfonds Zenito.

Meer weten?

Contacteer een professional op dit online platform of stel je vraag in ons Startersforum

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar