Zelfstandige samenwerkingsovereenkomst

Vaak doen bedrijven – zowel ondernemingen als (kleine) kmo’s – beroep op zelfstandigen voor het uitvoeren van opdrachten, al dan niet voor een langere periode. Vooral in dat laatste geval, is het opstellen van een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst verstandig.

 

Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

 

Voor de zelfstandige – en zeker starters of freelancers – is het een manier om aan werk te raken. Voor de opdrachtgever is een samenwerking interessant omdat hij zich daarmee legaal onttrekt aan de verplichtingen als werkgever. En daar wringt het schoentje wel eens.

Het is niet altijd duidelijk of het om een samenwerkingsverband tussen 2 partijen gaat, dan wel om een verdoken arbeidsovereenkomst. Dat laatste is strafbaar en in dat geval spreken we van schijnzelfstandigheid.

Daarom is een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst aangewezen. Trouwens ook bij onderaanneming geen overbodige luxe. Denk aan de bouw maar bijvoorbeeld ook chauffeurs die als zelfstandige aan de slag gaan of stagiairs bij vrije beroepen. Het aantal mensen dat op de een of andere manier kiest voor onderlinge samenwerking op zelfstandige basis, is groter dan je op het eerste zicht vermoedt.

Wat moet in zo een overeenkomst staan?

Het is een contract dat bepaalt op welke wijze de samenwerking of onderaanneming tot stand komt.

Naast de gebruikelijke bepalingen en voorwaarden, dient uit de overeenkomst te blijken dat de samenwerking vooral de wil van beide partijen is en tot stand komt op vrijwillige en gelijkwaardige basis. Verder is het belangrijk dat in het contract de wijze en de hoogte van de vergoedingen worden opgenomen. Net zoals clausules in verband met de aansprakelijkheid, eventueel concurrentiebeding, gewenste confidentialiteit, voorbehouden eigendomsrecht en tal van andere zaken.

Precies omdat de grens tussen werknemer en zelfstandige flinterdun kan zijn – en je schijnzelfstandigheid wilt vermijden – moet het opstellen van zo een overeenkomst met de nodige zorg en aandacht gebeuren.

Zelf een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst opstellen?

Voor het laten opstellen van een degelijk contract, kun je terecht bij een advocaat.

Niet iedere advocaat is hiermee vertrouwd omwille van de specifieke aard van de materie. Daarom kun je desgewenst zelf een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst opstellen aan de hand van dit voorbeeld samenwerkingsovereenkomst.

De overeenkomst is juridisch onderbouwd en voor het overgrote deel al opgesteld. Je hoeft ze alleen maar aan te vullen, te printen en te laten ondertekenen door beide partijen. Ze is bruikbaar voor alle sectoren.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar