Waarom kiezen voor een professional?

Omdat u ingeval van een boekhouder of accountant kiest voor kwaliteit en zekerheid.

Kwaliteit

De titel van boekhouder en accountant zijn wettelijk beschermd. Zonder opleiding, stage, examens en permanente bijscholing, mag niemand zich vestigen in deze materie, zichzelf zo noemen of handelingen verrichten voor anderen zonder erkend te zijn.

Dat heeft als voordeel dat u weet welk vlees u in de kuip hebt en dat uw dienstverlener altijd op de hoogte is van de laatste stand van zaken. Die zou u wel eens over het hoofd kunnen zien en vandaar deze boutade.

Je weet wel niet wat het kost om een professional in huis te halen?

Weet jij wat het kost om hem niet in huis te halen?

Zekerheid

Erkende professionals – zoals op dit boekhoudplein – zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Dat op zich is tevens een voorname reden om te kiezen voor een een professionele boekhouder of accountant.

Als iets misgaat, bent u verzekerd en dat is nodig. Een fout – zeker op fiscaal vlak – kan grote gevolgen kan hebben.

Beroepsinstituut

Wie het beroep van boekhouder of accountant wil uitoefenen – en zich zo wil noemen – moet aangesloten zijn bij een beroepsinstituut. Zij waken over de erkenning van professionals en zien toe op het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering en het volgen van jaarlijks voldoende uren opleiding.

Voor de boekhouders en de erkende boekhouders-fiscalisten gaat het om het BIBF – Beroepsinstituut van boekhouders en fiscalisten.

Voor de accountants en de accountants-belastingconsulenten gaat het om IAB – Instituut van accountants en belastingconsulenten.

Het zijn deze beroepsinstituten waarbij u moet zijn voor vragen of voor klachten met betrekking tot de professional waarmee u werkt.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar