Is er verschil tussen een boekhouder en accountant?

De vraag stellen, betekent dat men ervan uitgaat dat boekhouders verschillen van accountants. In theorie is dat inderdaad zo, in de praktijk vaak een stuk minder.

Theoretisch verschil

In theorie is de accountant de persoon die een boekhouding controleert en het administratief beheer van een onderneming monitort. Hiertoe is hij of zij in staat omwille van de gevolgde (universitaire) opleiding.

De boekhouder is de persoon die boekingen verricht en dus meer een uitvoerende taak heeft. Hiertoe is hij of zij in staat omwille van de gevolgde (technische) opleiding aan een hogeschool.

Vergelijk het met de vroegere regent en licentiaat op school. De ene gaf les in het lager middelbaar en de ander in het hoger middelbaar. Het was de licentiaat die langer op de schoolbanken had gezeten en dat ook merkte aan zijn of haar loonbrief.

Praktisch verschil

Als het op boekhouden aankomt, durft de regent al eens les geven in het hoger middelbaar en de licentiaat ziet niet op tegen doceren in het lager middelbaar. Om maar te zeggen dat de dingen niet zo zwart-wit zijn ook al blijven bepaalde materies voorbehouden aan accountants.

Dat het verschil tussen een boekhouder en accountant in de praktijk vervaagt, blijkt wanneer we naar de verschillende beroepsinstituten kijken. Er bestaat een beroepsinstituut voor accountants (en belastingconsulenten) en een beroepsinstituut voor boekhouders (en fiscale raadgevers).

Doorheen de jaren zien we alsmaar meer toenadering tussen beide instituten waardoor sommigen luidop dromen van 1 beroepsinstituut voor alle cijferberoepen. De (startende) ondernemer zal hiervan niet wakker liggen. Boekhouders en accountants weten wanneer een dossier doorverwezen moet worden en dat regelen ze onderling.

Verschil boekhouder – accountant?

De belangrijkste conclusie is dat het moet klikken tussen u en uw professionele cijferaar.

Dat is vooral een zaak van vertrouwen en menselijk aanvoelen en minder van centen.

Doorgaans kost een boekhouder minder dan een accountant.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar