Kostenforfait voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen kiezen voor een kostenforfait bij het (laten) invullen van hun belastingaangifte.

Dat betekent dat ze naast het bijhouden van hun werkelijke beroepskosten, kunnen opteren voor een forfaitaire aftrek van beroepskosten.

Wie zelfstandig werkt heeft recht op het aftrekken van kosten gemaakt om inkomsten uit de zelfstandige activiteit, te behouden of te verwerven. Denk aan de rekening voor internet, telefoon of bijvoorbeeld alle verplaatsingskosten.

Hiervan moeten de nodige bewijsstukken bijgehouden en zo nodig voorgelegd kunnen worden.

Dat is niet het geval voor zelfstandigen die kiezen voor een kostenforfait.

Wie kiest voor een forfaitaire aftrek van beroepskosten, hoeft geen stukken bij te houden en te kunnen voorleggen ingeval van een belastingcontrole. Het vergemakkelijkt alvast de boekhouding voor die zelfstandige ondernemers.

Werkelijke of forfaitaire beroepskosten?

Dat wordt rekenen. Wie voor deze regeling opteert, haalt best een rekenmachientje boven en bij voorkeur de belastingaangifte van voorgaande jaren. In voorkomend geval – zeker als je voor de eerste keer een aangifte indient,  overleg je best met een boekhouder of accountant met een hart voor starters – zoals op deze website.

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleider?

Zelfstandigen, zoals bijvoorbeeld freelancers en vrije beroepen, kunnen kiezen tussen het inbrengen van hun werkelijke of forfaitaire beroepskosten.

Als bedrijfsleider kan dat ook maar de berekening van de forfaitaire aftrek ligt anders. Ook voor natuurlijke personen die een mandaat uitoefenen als bestuurder, zaakvoerders, vereffenaars en soortgelijke functies in een vennootschap.

Hun kostenforfait is gelijk aan een vast percentage van de uitgekeerde vergoeding en beperkt tot een maximum aftrek.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de betaalde sociale bijdragen (die afzonderlijk in de belastingaangifte worden opgenomen).

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar