Mag je kosten voor de start aftrekken?

Stel je start een zaak of begint als zelfstandig ondernemer. Voor aanvang van die activiteit, heb je als particulier dingen gekocht. Dingen die je beroepsmatig gebruikt nadat jouw zaak wordt opgericht.

Vraag ismag je die dingen aftrekken van de belastingen?

Het maakt hierbij niet uit om welke zelfstandige activiteit het gaat. Ook niet of je als natuurlijke persoon (eenmanszaak) dan wel als vennootschap start. En ook niet of je in hoofdberoep dan wel in bijberoep start.

Belangrijk is dat je een onderscheid maakt tussen de directe belastingen en de indirecte belastingen (lees btw).

Aftrek op het vlak van btw

Het is ooit anders geweest maar sinds de uitspraak van het Europees hof van Justitie in de zaak Waterschap Zeeuws Vlaanderen, is geen discussie meer mogelijk. Als je een aankoop doet voor de start van je zaak, heb je geen recht op aftrek van btw.

Iets anders is het natuurlijk als je als particulier onmiskenbaar handelingen verricht met het oog op de voorbereiding van je onderneming of zelfstandige activiteit. In die gevallen heb je wel recht op aftrek van btw.

Ook al heb je op het ogenblik van de aankoop, nog niet de hoedanigheid van btw-belastingplichtige en kan hij pas later in rekening gebracht worden.

Voorbeeld: je koopt een camera omdat je van plan bent om binnenkort als freelance fotograaf te starten. In dat geval kun je de betaalde btw als aftrekbare btw inbrengen bij je 1ste btw-aangifte.

Aftrek in de belastingen

Voor de directe belastingen gelden andere regels. Hier mag je alle vroegere aankopen als particulier wel aftrekken.

Voor zover je rekening houdt met de actuele verkoopwaarde en niet met de toenmalige aanschafwaarde.

Dat is uiteraard een subjectief gegeven en vaak een twistpunt met de fiscus. Het helpt om vakbladen of zoekertjessites te raadplegen op zoek naar de verkoopwaarde (lees de vraagprijs) van de zaken die je hebt aangekocht en die je beroepshalve wenst te gebruiken. Kopieer of print het resultaat van je zoektocht en gebruik dit als basis voor je boekhouding.

Voorbeeld: 2 jaar geleden kocht je een computer van 750 euro (btw inbegrepen). Via een zoekertjessite wordt op het ogenblik dat jij als zelfstandige start, een vergelijkbare computer te koop aangeboden. Dit voor 350 euro. Dat is het bedrag dat jij als aftrekbare beroepskosten in rekening mag brengen, tenzij je kiest voor forfaitaire beroepskosten.

Opmerkingen

  • Zorg er altijd voor dat je over de nodige aankoopdocumenten beschikt. Voor de btw volstaat geen kasticket of rekening. Het moet gaan om een (gelijkgestelde) factuur. Voor de belastingen volstaat een gewoon (intern) boekingsdocument.
  • Doe je aankopen als particulier ter voorbereiding van een eenmanszaak? Vraag dan om op de factuur te vermelden: btw-nummer in aanvraag.
  • Doe je dezelfde aankopen als toekomstige rechtspersoon (lees vennootschap)? Vraag dan om de factuur op te maken op naam van de toekomstige vennootschap met als vermelding: vennootschap in oprichting.

Meer weten?

Contacteer een professional op dit online platform of stel je vraag in ons Startersforum

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar