Wat kost een boekhouder of accountant?

Hoeveel een boekhouder of accountant kost, hangt af van een aantal factoren waarbij dit de belangrijkste zijn.

  1. Wat verwacht u van uw boekhouder of accountant m.a.w. welke handelingen moet hij of zij voor u verrichten?
  2. Gaat het om de boekhouding van een eenmanszaak, een kleine onderneming of om een vennootschap?

Eenmanszaak

Voor een eenmanszaak volstaat een enkelvoudige of vereenvoudigde boekhouding. Zoals de naam aangeeft, is het een eenvoudig boekhoudsysteem dat weliswaar niet door iedere professional gehanteerd wordt.

Zij die het gebruiken, rekenen zo’n 200 euro per kwartaal aan.

Tel daarbij nog eens hetzelfde bedrag voor het verwerken van de belastingaangifte en de kosten bedragen gemiddeld 1 000 euro per jaar. Voor een kleine onderneming (vrijgesteld van btw) of iemand in bijberoep, liggen de kosten tussen 250 en 500 euro per jaar.

Zelf de boekhouding van uw eenmanszaak voeren.

Het is niet verplicht om een boekhouder te gebruiken om uw boekhouding te voeren. Indien u dit wenst mag u dit ook zelf doen.

In dit geval raden wij u aan een vereenvoudigde boekhouding te voeren. Dit is de eenvoudigste vorm van boekhouden die voor iemand zonder boekhoudkundige opleiding maar met gezond verstand zeker doenbaar is. In dit geval raden wij de software Cashaca.be.

Deze software is reeds jarenlang de marktleider in dit segment en de enige software in België die zich specifiek richt op zelfstandigen die zelf hun boekhouding willen voeren.

Het spreekt vanzelf dat u op deze wijze heel veel geld uitspaart op boekhoudkosten. Zeker voor kleinere zaken is dit te overwegen.

Vennootschap

Ingeval van een vennootschap is het wenselijk en meestal verplicht om een dubbele boekhouding te voeren. In dat geval worden niet alleen de aan- en verkopen geboekt. Ook de betalingen die hier tegenover staan worden geboekt. Hierdoor krijgt u een duidelijker beeld van uw winst maar ook van alle bezittingen en schulden (die in een balans gegoten worden).

Een dubbele boekhouding, betekent ook een dubbele ereloonnota ten overstaan van die voor een eenmanszaak of kleine onderneming.

En dat bedrag mag u quasi verdubbelen voor het opmaken en neerleggen van de jaarrekening waardoor u aan 3 000 euro komt.

Opmerking. In beide gevallen d.w.z. zowel bij het voorbeeld van de enkelvoudige als bij de dubbele boekhouding, gaat het om een dossier van normale omvang en zonder complexiteit. Is dat wel het geval, dan moet u rekenen op een aangepast honorarium.

Dat brengt ons ook meteen bij het eerste punt nl. wat u van uw boekhouder of account verwacht. Bij de 2 berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de dienstverlener alles voor u doet. U kunt overwegen om zelf een aantal zaken te doen, te beginnen bij het ordenen van uw dossier of door bijvoorbeeld verrichtingen zelf te boeken.

Kosten boekhouder – accountant?

Om te weten hoeveel precies een accountant of boekhouder kost, vraagt u best naar zijn of haar ereloon tijdens het eerste gesprek. Een eerste indicatie is alvast de prijs van dat kennismakingsgesprek. De meeste boekhouders of accountants brengen dit niet in rekening.

Of uw cijferaar “in regie” dan wel “forfaitair” factureert, maakt niet zo veel uit. Bij het werken met forfaitaire bedragen weet u altijd waaraan u zich mag verwachten ten overstaan van collega’s die in regie werken en dus alle uren en werkzaamheden afzonderlijk factureren.

In de praktijk zullen accountants- en boekhoudkantoren vaker de klok hanteren om hun uren bij te houden dan een individuele dienstverlener. Die werkt liever met forfaits, per maand of per kwartaal. Weet dat wat uiteindelijk telt, datgene is wat u krijgt in ruil voor het aangerekende ereloon.

Een goede boekhouder verdient zichzelf terug.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar