Facturatie

Facturatie is in veel gevallen een noodzakelijk kwaad.

Noodzakelijk omdat het voor veel – niet alle – zelfstandigen en ondernemingen verplicht is om een factuur uit te reiken bij het leveren van goederen of diensten.

Kwaad omdat het voor sommigen een opgave is om tijdig en correct te factureren – met inbegrip van het opstellen van de jaarlijkse btw-klantenlisting.

Nochtans hoeft dat niet zo te zijn.

U kunt een online factuurprogramma gebruiken

Waarbij dit online facturatieprogramma onze voorkeur geniet.

En wel om de volgende reden.

Een online factuurprogramma heeft als voordeel dat het snel, veilig en om het even waar gebruikt kan worden. Dat is zo voor alle online programma’s.

Naast het gebruik ervan, moet u de facturen ook op de een of andere manier inboeken.

Als het om weinig facturen gaat, houdt u er mogelijk een eigen boekhoudsysteem op na. Als u intens factureert, kan het zijn dat u een boekhoudprogramma gaat gebruiken.

In het eerste geval is het belangrijk dat u beschikt over een budget- en gebruikersvriendelijke toepassing.

In het tweede geval is het belangrijk dat de tool geïntegreerd kan worden in een compatibel boekhoudprogramma.

Dat is het grote voordeel van dit online factuurprogramma omdat het, niet alleen gebruiks- en budgetvriendelijk is, u kunt het gelijk wanneer uitbreiden tot een boekhoudprogramma.

Andere manieren van facturatie?

U hoeft niet zo nodig online te factureren.

Met de hand kan natuurlijk ook maar is fel gedateerd en wekt weinig vertrouwen.

Een tekstverwerkingsprogramma zoals Word is ook een mogelijkheid. Echt professioneel is het niet omdat de foutenmarge groot is en automatische berekeningen niet mogelijk zijn.

Dat is wel het geval met Excel.

Excel sjabloon voor een standaardfactuur of met btw-vrijstelling kleine onderneming.

Hoe correct een (online) factuur opstellen?

Of u nu uw facturatie manueel voert dan wel met een speciaal programma, de wettelijk verplichte vermeldingen blijven gelijk.

Een correcte factuur bevat volgende – verplichte – vermeldingen

 • Het woord FACTUUR
 • Datum van uitreiking
 • Volgnummer per jaar
 • RPR bij vennootschappen
 • Uw naam en die van de klant
 • Rechtsvorm indien van toepassing
 • Uw adres en dat van de klant
 • Uw btw-nummer en dat van de klant
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN)
 • Datum van levering of prestatie *
 • Aard van de levering of prestatie
 • Detail ingeval van levering producten
 • Maatstaf van heffing (basis) per btw-tarief
 • Vermelding van het toepasbare btw-tarief
 • Bedrag totaal verschuldigde btw (in euro’s)
 • Totaal verschuldigd factuurbedrag (in euro’s)
 • Btw-verlegd ingeval van buitenlandse facturatie
 • Btw te voldoen door medecontractant in de bouw
 • ART. 39 W. BTW voor intracommunautaire leveringen
 • Eventueel bijzondere vermeldingen eigen aan de sector
 • Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling
 • FACTUUR UITGEREIKT DOOR AFNEMER als medecontractant factureert
 • DUBBEL UITGEREIKT OP AANVRAAG VAN DE KLANT ter vervanging van verloren facturatie
 • EVENTUEEL VERWIJZEN NAAR VORIGE FACTUREN ingeval van voorschotten of creditnota’s

 

(*) Er geldt een administratieve tolerantie wanneer de facturatiedatum en de leveringsdatum gelijk lopen. In dat geval hoeft de leveringsdatum niet vermeld te worden.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar