Deontologie voor boekhouders en accountants

Boekhouders en accountants zijn onderworpen aan een deontologische code. Dat betekent dat ze een welbepaalde beroepsethiek moeten nastreven. Die wordt hen opgelegd door het beroepsinstituut waarvan ze deel uitmaken en waarvan ze verplicht lid moeten zijn.

De regels tussen het beroepsinstituut voor boekhouders (en fiscalisten) of accountants (en belastingconsulenten) verschillen niet. Dit zijn de gangbare en gemeenschappelijke verplichtingen.

  • Boekhouders en accountants behoren tot de zogenaamde vrije beroepennet als uw dokter, architect of advocaat bijvoorbeeld. Dit heeft onder meer tot gevolg dat zij geen commerciële activiteiten mogen uitoefenen en geen zaakvoerder of bestuurder mogen zijn van een commerciële vennootschap.
  • Verder geldt het beroepsgeheim en moeten zij handelen in alle onafhankelijkheid, met waardigheid en in alle eerlijkheid.
  • Zij zijn verplicht om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.
  • Zij moeten jaarlijks een aantal uren besteden aan beroepsvervolmaking door het volgen van cursussen.

Het is wat dit laatste punt betreft dat zich onderling verschillen kunnen voordoen tussen de beroepsinstituten. Bij hen kunt u terecht ingeval van inbreuken of voor klachten met betrekking tot de deontologische regels voor uw boekhouder of accountant.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar