Beroepskosten

Beroepskosten zijn eigen aan een zelfstandige activiteit. Iedere zelfstandige heeft ze, ongeacht of het nu gaat om een eenmanszaak dan wel om een vennootschap en dat zowel in hoofd- als in bijberoep.

Toegegeven, de omvang en de aard kunnen behoorlijk verschillen van zaak tot zaak en van onderneming tot onderneming. Een groot aantal van deze onkosten zijn fiscaal aftrekbaar. Anderen dan weer niet en sommigen zijn slechts beperkt aftrekbaar van de belastingen.

Aftrekbare beroepskosten

De juiste definitie is van belang om werkelijk te kunnen spreken van bedrijfskosten m.n. elke uitgave die verband houdt met een economische activiteit en die bedoeld is om inkomsten te verwerven of te behouden.

Deze kosten worden in mindering gebracht van de opbrengsten om te komen tot de winst of het nettoresultaat van een onderneming. Hierop betaal je belastingen en dus zijn het niet alleen inkomsten die bepalen of een zaak winstgevend is.

De hoogte van het kostentotaal is minstens even belangrijk.

Om de kosten te mogen aftrekken, moeten ze niet alleen eigen en noodzakelijk zijn aan je activiteit, je moet ze ook steeds kunnen bewijzen, tenzij je kiest voor een kostenforfait.

Volledig aftrekbare beroepskosten

De meeste kosten kun je integraal aftrekken van de belastingen. Denk aan de kosten voor huisvesting, internet en telefoon. Ook de erelonen die je betaalt aan je boekhouder of accountant zijn aftrekbaar, net zoals de sociale bijdrage en eventueel lidmaatschap van een vakorganisatie.

Gedeeltelijk aftrekbare beroepskosten

Sommige kosten kunnen maar beperkt ingebracht worden. Dat betekent dat enkel een deel hiervan afgetrokken mag worden van de belastingen. Denk aan restaurantkosten en verplaatsingskosten. Je raadgever kan je adviseren voor wat bijvoorbeeld de aankoop van een wagen betreft.

Niet-aftrekbare kosten

Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld verkeersboete en bijdragen aan serviceclubs of een politieke partij. Ook gemengde kosten vallen hieronder. Soms is het immers zo dat een rekening een gemengd karakter kan hebben. Bijvoorbeeld energiekosten voor een pand dat zowel privé als beroepshalve gebruikt wordt. In dat geval zal een verdeelsleutel moeten bepalen welk deel aftrekbaar is en welk deel dat niet is.

Bijzondere situaties en bedrijfskosten

Naast de kosten met een gemengd karakter, verdienen nog 2 situaties bijzondere aandacht.

Investeringen

Investeringen zijn aankopen van een goed dat langere tijd meegaat. Bijvoorbeeld de inrichting van een gebouw of een wagen.

Die zaken mag men niet in 1 keer aftrekken. Men moet ze gepast afschrijven.

Kosten gemaakt voor aanvang van de activiteit

Mogen kosten gemaakt voor aanvang van de zelfstandige activiteit, worden afgetrokken?

Meer weten?

Contacteer een professional op dit online platform of stel je vraag in ons Startersforum

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar