Hoe verander ik van boekhouder of accountant?

Stel u wilt – om welke reden dan ook – veranderen van boekhouder of accountant.

Kan dat zonder meer?

Ja, u kunt zomaar veranderen van professional op voorwaarde dat u de opzegtermijn respecteert die u eventueel bent overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst.

Zelfs als zo een contract ontbreekt, houdt u toch best rekening met het tijdstip van overstap naar een confrater.

Wanneer veranderen?

Best bij aanvang van een nieuw boekjaar zodat de boekhouder of accountant van dienst, niet het boekjaar moet afsluiten op basis van andermans boekingen. Gemakshalve zal hij of zij de verwerkingen van die collega overdoen en moet u zich afvragen of de overdracht van uw dossier die extra kosten wel waard zijn.

Het is ook mogelijk om uw boekingen vanaf een nieuw boekjaar bij een ander te laten verrichten met het oog op de overdracht van uw dossier. Uw “oude” boekhouder of accountant zal dan het voorbije boekjaar afsluiten waardoor de overdracht op de meest ordentelijke manier gebeurt.

Wilt u dringend van dienstverlener veranderen, dan gaat u best te werk zoals bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij. U vraagt uw nieuwe maatschappij om uw polis over te nemen. Uw nieuwe professional zal ik dat geval uw huidige boekhouder of accountant contacteren met het oog op de overdracht van uw dossier zonder uw aanwezigheid.

Wat ingeval van achterstallige betaling?

Wanneer u van boekhouder of accountant verandert, gaat dit vaak gepaard met openstaande rekeningen (ereloonnota’s).

Dit mag geen reden zijn om stukken achter te houden door de confrater bij wie u weggaat. Er bestaat m.a.w. geen retentierecht dat iemand toelaat om pas een volledig dossier te overhandigen van zodra alle rekeningen voldaan zijn.

Een geschil met uw boekhouder of accountant ontstaat doorgaans n.a.v. een belastingcontrole. Ongeacht het resultaat van die controle, hebben er wel werkzaamheden plaatsgevonden en die moeten vergoed worden.

Ingeval het gaat om een tekortkoming, kunt u uw huidige dienstverlener daarop wijzen en aanmanen om een beroep te doen op zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering. In het andere geval zal uw nieuwe boekhouder aandringen op betaling van de openstaande rekening(en) bij uw oude raadgever. Ingeval van overname van een dossier, nemen zij onderling contact op – zie deontologie boekhouders en accountants

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar